Speelvelden

 

Master – Graduation project, research & result

 

Waar de mens als speler geïncorporeerd wordt in de interventies.

 

l Fiore, Maastricht & Maasvallei, Borgharen
In het afstudeerproject worden twee zeer verschillende locaties onderzocht. Het Il Fiore veld is gelegen op de grens tussen de wijken Céramique en Heugemerveld in het centrum van Maastricht. Zeer opvallend is dat dit terrein al jaren braak ligt en een zeer goede aansluiting met zowel de aangrenzende woonwijk als de bedrijvigheid aan de Avenue Ceramique. Het biedt kansen om de verschillende gebruikers van de stad met elkaar te verbinden en deze vrije ruimte in het centrum van Maastricht te benutten als een ontmoetingsplaats.

 

Natuurgebied Borgharen, onderdeel van de Maasvallei, is een bijzonder rivierenlandschap met een dynamisch en extrovert karakter. In tegenstelling tot Il Fiore ligt deze plek aan de rand van de stad. Wat deze locatie karakteriseert is de constante verandering van het landschap door het stijgen en dalen van het water. Het is een open veld waarin gedwaald en geobserveerd kan worden. De interventie geeft mogelijkheid de bezoeker deze kwaliteit te laten ondervinden.

 

Speelvelden

Op de twee locaties zijn verschillende bouwwerken ontworpen. Het doel van de ingreep is om op beide locaties de open vrije ruimte een betekenis te geven. Zo wordt het gesloten veld op het Il Fiore terrein uitnodigend gemaakt met de intentie om hier diverse groepen spelers te laten samenkomen en ontmoeten. Het doel van de interventie in de Maasvallei is de speler een kenmerken van deze omgeving. Daarbij zal het bouwwerk dienen als landmark en daardoor de weidsheid van het landschap benadrukken.

Beide bouwwerken kennen een verschillende typologie. Het bouwwerk op het Il Fiore terrein bestaat uit verschillende volumes met een open structuur die samen een geheel vormen. De volumes verschillen in formaat en bestaan uit een verhoogd basisvlak met daarboven een zwevende plaat. Deze plaat is een spiegeling van de vloerplaat en geeft daarmee een begrenzing aan. De interventie in de Maasvallei kenmerkt zich door een volume met een gesloten structuur. Dit bouwwerk kent een verstild

 

De speler

Het is de bedoeling dat de mens als speler geïncorporeerd wordt in de ontworpen interventies. Daarmee zijn de belangrijkste uitgangspunten van de speelvelden, de fysieke ervaring, de menselijke maat en het gedrag van de spelers . Hoe bespeelt men deze ruimten? Wat ontdekt de speler? Wat is de verhouding/relatie tussen het lichaam en de interventie? Hoe benadert en ervaart de mens deze verschillende ruimten? Samenvattend: hoe bespeelt de speler de ruimte en hoe wordt de speler door de ruimte bespeeld?

 

Het Il Fiore veld wordt bezocht door een divers publiek, zoals bewoners van Maastricht, kinderen in de buurt, werknemers van bedrijven in de omgeving, studenten en toeristen. Deze spelers betreden de vrije ruimte op het veld en kunnen zich verplaatsen van container naar container. Deze acties leiden tot dynamiek op het terrein. Dynamiek is een voorwaarde voor spel en ontmoeting.
De Maasvallei is één groot speelveld waar gestruind, geobserveerd en gewandeld kan worden. De toegankelijkheid van deze interventie laat zich afhangen van de waterstand waardoor ook het gedrag van de speler van tijd tot tijd zal veranderen. De speler zal op ontdekkende wijze het gebied telkens opnieuw ervaren.

 

Functie
De bouwwerken bieden mogelijkheid om spelenderwijs te ontmoeten en te ontdekken. In het Il Fiore veld is ruimte voor zowel groepen als het individu om dit urbane gebied te bespelen. De containers bestaan uit een casco. Het casco wordt uitgebreid met een tweede laag, een interieur, dat bestaat uit vaste elementen. Ieder moment kan het bespeeld worden met bijvoorbeeld stoelen of tafels, zodat de ruimte optimaal gebruikt kan worden en daardoor aansluit bij de behoefte van de gebruiker(s).

De interventie in Borgharen gaat om de ontmoeting met het landschap en het observeren van de bijzondere kenmerken. Er is ruimte om tot rust te komen en de Vallei vanuit een ander perspectief te observeren en te ontdekken. Daarbij is het bouwwerk een plek voor terugtrekken, om geborgenheid in deze open vlakte te introduceren.

 

De getoonde  beelden en teksten geven een impressie van het onderzoek. Voor meer informatie: contact